wtorek, 15 września 2015

Wirtualna adopcja - o co w tym chodzi?

Wirtu­alna adopcja daje możli­wość opiekowa­nia się wybranym zwierzę­ciem „na odległość”. Jest bardzo wygodną formą pomocy – pozwala na zaopiekowanie się wybranym zwierzę­ciem w momen­cie, gdy ktoś bardzo prag­nie pomóc albo mieć włas­nego zwierzaka, a nie może przy­gar­nąć sierściucha do swo­jego domu.

Koszt pełnej adopcji wirtu­al­nej jest stały, dopasowany indywidualnie do każdego zwierzęcia. Jest też możliwość adopcji niepełnej – wtedy kwota ustalana jest przez adop­tu­jącego, a zwierzak ma kilku opiekunów. W przy­padku wirtu­al­nej adopcji niepełnej, dążymy do tego aby uzbier­ała się kwota, która jest co miesiąc potrzebna do utrzy­ma­nia zwierzęcia.
Wirtu­alny opiekun – będzie wymieniony w opisie danego zwierzęcia z imienia i nazwiska /​pseudon­imu lub jako anonim. Zwierzaka może adoptować wirtualnie każdy prywatnie, może cała szkoła lub klasa, a także firma. 
Nasze zwierzęta utrzy­mu­jemy jedynie z darow­izn, a także z włas­nych środ­ków. Nie mamy dotacji czy wspar­cia od gminy/​państwa. Wirtu­alna adopcja jest jedną z możli­wości utrzy­ma­nia naszych zwierząt. Mamy nadzieję, że zna­jdą się ludzie o dobrych ser­cach, którzy nie mogąc adop­tować real­nie – zaadop­tują wirtualnie. Dzięki wsparciu wirtualnych opiekunów - możemy pomóc większej liczbie zwierząt w potrzebie.
Oczywiście podopiecznego można odwiedzić, poznać, dotknąć, zabrać na spacer :)
Z wirtualnej adopcji można zrezygnować w każdej chwili - prosimy jednak aby o tym wcześniej informować, abyśmy mieli czas na znalezienie innego opiekuna, aby zwierzak nie został "bez niczego".

Chcesz zostać wirtu­al­nym opiekunem? 
Napisz: zwierzeca_arkadia@poczta.fm lub zadzwoń: tel. 782 241 515
Na Twoją pomoc czeka bardzo dużo zwierząt!
1 komentarz:

  1. Ja już wcześniej zadeklarowałam wirtualną adopcję kotki Bajeczki,w sobotę ją odwiedziłam.

    OdpowiedzUsuń